سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نادان کوچک است؛ هر چند بزرگسال باشد و دانا بزرگ است؛ هر چند کم سال باشد . [امام علی علیه السلام]

ورزش واقتصاد:

ارسال‌کننده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی در : 85/12/19 11:30 صبح

آیا ورزش عاملی تاثیرگذاردررشد وشکوفائی اقتصادی است؟

 

یکی ازدانشجویان کشورمان پرسشی را مطرح نموده وخواسته اند که درمورد ارتباط ورزش با اقتصاد مطالبی نوشته شود.بهمین منظور موضوع این دفعه را پاسخگوئی به پرسش این دانشجوی عزیز اختصاص می دهم.

امروزه اینترنت امکاناتی را برای عموم افراد جامعه مهیا نموده که همگان بتوانند به آسانی ازتجارب یکدیگر استفاده نموده واین امکانات موجبات رشد علمی ونیزنزدیک سازی فرهنگی را فراهم می نماید.

فراهم نمودن امکانات آسان اینترنتی وعدم موانع ومشکلات ، عامل مهمی درافزایش سطح علمی ونیزفرهنگی جوامع محسوب می گردد.

اما درمورد اینکه آیا ورزش واقتصاد دومقوله جدا ازیکدیگر بوده ویا اینکه درارتباط لاینفک همدیگر قراردارند ، بایستی اضافه گردد که با مختصربررسی درجوامعی که ازنظر اقتصادی به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردیده اند به این موضوع مهم پی خواهیم برد که ورزش این نوع جوامع نیز متناسب با اقتصاد انها ازرشد بسیارخوب برخوردار می باشدونشان دهنده این موضوع بوده که جوامعی با اقتصاد توسعه یافته ازنظر ورزش نیز به رشد چشمگیروقابل ملاحظه ای دسترسی پیدا نموده اند.

هنگامیکه ورزش دریک جامعه ازرشد چشمگیری برخوردارشود باعث صدورورزشکارونیزمربیان ورزشی به دیگر کشورها می گردد که ضمن اینکه موجبات افزایش اشتغال درهرجامعه را فراهم می نماید سبب ارزآوری نیزبرای آن کشور می گردد، که این ورزشکاران وهمچنین مربیان ورزشی پس ازبازگشت به کشورخود با ارزآوری ،افزایش سرمایه گذاری ونیزافزایش اشتغال را مهیا می نمایند، واراین طریق رشد وشکوفائی اقتصادی جامعه خودرا موجب می گردند.

هنگامیکه ورزش درجامعه ای ازرشد بسیارخوب ونیزعالی برخوردارباشد ضمن اینکه دیگر جوامع سعی دربرقراری ارتباط ونیزافزایش مبادلات تجاری می نمایند که این موضوع سبب جذب گردشگر ورونق صنعت گردشگری را( که موجب افزایش اشتغال وکاهش بیکاری می باشد) فراهم می نماید.

ازهمه مهمتراینکه اگر کشوری ازلحاظ ورزش درسطح بسیار عالی قراربگیرد وامکانات برگزاری مسابقات جهانی دران مهیا باشد ، بعنوان کشوربرگزارکننده مسابقات ورزشی جهانی انتخاب شده واین موضوع باعث رشد چشمگیراقتصادی درآن کشور می گردد.

یکی از مهمترین محاسن برگزاری اینگونه مسابقات جهانی ، جذب گردشگران خارجی ورونق صنعت گردشگری بوده که ضمن ارزآوری فراوان برای هرکشور، افزایش اشتغال  وکاهش بیکاری را نیز درپی دارد.

امیدوارم با این توضیح مختصر توانسته باشم به این پرسش دانشجوی عزیز میهن مان پاسخ داده باشم.

ضمن آرزوی پیشرفت وترقی برای کشورمان ، برای همه دانشجویان ونیزورزشکاران کشورعزیزمان آرزوی موفقیت وبهروزی می نمایم.
کلمات کلیدی :

   1   2   3      >

آمارگیر وبلاگ


دانلود آهنگ سنتی همایون شجریان – طرب منم